Nordic Issuing

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud

Våra tjänster

Övriga tjänster

Utöver anslutningar av bolags värdepapper till Euroclear Sweden AB eller VP Securities A/S, företrädesemissioner och IPO:s finns det mängder av andra corporate actions som Nordic Issuing kan bistå med sin kompetens kring. Vi anpassar oss alltid efter kundens förfrågningar och önskemål, vilket innebär att uppläggen går att skräddarsy i en väldigt stor utsträckning.

Som emissionsinstitut erbjuder vi ett brett tjänsteutbud och kan bistå vid bland annat följande corporate actions:

  • Sammanläggning/split av aktier
  • Optionsinlösen
  • Cross border-transaktion
  • Budpliktsbud
  • Offentligt uppköpserbjudande

Vid behov kan vi även medverka vid framtagandet av annan erforderlig dokumentation i samband med en corporate action, som till exempel investeringsmemorandum eller prospekt, projektplan och kapitalstruktur.