Nordic Issuing

Övriga tjänster

Våra tjänster

Övriga tjänster

Projektledning

Nordic Issuing samarbetar med en rad olika finansiella rådgivare (corporate finance firmor) och legala rådgivare (advokatbyråer). Vi brukar rekommendera att alla bolag som genomför emissioner använder sig av tre parter: 1) ett emissionsinstitut 2) en legal rådgivare 3) en finansiella rådgivare – men det finns vissa undantag.

Ett emissionsinstitut är nästintill alltid nödvändigt för hantera delarna i Euroclear eller VP Securities men i vissa fall kanske bolaget inte behöver hjälp att anskaffa kapitalet eller med värderingen av bolaget. I dessa fall kan Nordic Issuing hjälpa bolaget med projektledningen i samband med en börsnotering eller en företrädesemission.

Vi upprättar då en projektplan och en kapitalstruktur och hjälper bolaget med att projektleda och koordinera hela processen. Vi håller i all kontakt med alla involverade parter så som advokatbyråer, marknadsplatsen, en eventuell certified adviser osv.

Depåbevis

Nordic Issuing kan hjälpa till att utfärda svenska depåbevis i Euroclear för utländska bolag som önskar notera sig på en svensk marknadsplats. Tjänsten innebär att Nordic Issuing förvarar bolagets aktier på en depå i det land där bolaget har sitt ursprung och utfärdar samma antal depåbevis på den svenska marknaden.

Nordic Issuing Academy

Under 2021 lanserade Nordic Issuing en utbildningstjänst ”Nordic Issuing Academy”. Utbildningen riktar sig till finansiella och legala rådgivare men också noterade bolag och fokuserar mycket på de processer som relaterar till Euroclear. Utbildningen är just nu kostnadsfri och tar cirka 1 timme och 15 minuter att genomföra.