Nordic Issuing

Solves your issues

Nyheter

Vi summerar året 2021!

En reflektion över året som passerat fort kan summeras snabbt med ett ord i fokus; tacksamhet.

Tacksamhet för det förtroende vi fått av finansiella samt legala rådgivare och deras kundbolag. Detta har möjliggjort genomförandet av ca 250 (!) uppdrag under 2021.
Tacksamhet för den insats vår fantastiska personal gjort med bravur – de har under året genomfört samtliga uppdrag med hög service och proaktivitet.
Tacksamhet för att vi genomförde våra IT-investeringar med våra leverantörer som möjliggjorde att vi kunde ta oss an uppdragen med både säkerhet och effektivitet i tid.

Vi strävar alltid efter att våga utmana oss själva som emissionsinstitut såväl som branschen, samt att ta oss an nya uppdrag och nya satsningar med våra partners och personal. Vårt utstakade mål är att bli det ledande emissionsinstitut i Norden.

Med det blickar vi med spänning mot 2022 och en resa som bara har börjat!

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ida och Christopher med team