Nordic Issuing

Ongoing case

Lipigon Pharmaceuticals AB

Back to all cases

Lipigon Pharmaceuticals AB

1 Apr - 30 Apr 2022Optionsinlösen

Lipigon Pharmaceuticals AB grundades 2010 av forskare vid Umeå Universitet och baseras på över 50 års forskning inom lipidbiologi (fetter). Totalt har cirka 50 SEKm investerats i bolaget sedan start, varav 36 SEKm utgjorts av kontanta aktieemissioner och 14 SEKm av projektstöd från bland annat EU och Vinnova. I slutet av år 2016 kom de första externa investeringarna. Sedan dess har flera viktiga milstolpar nåtts, inklusive samarbeten och viktiga steg i utvecklingsprojekten. Under 2019 flyttade Lipigon från universitetet till egna laboratorier och kontor. Idag arbetar åtta personer i bolaget, motsvarande cirka sex heltidstjänster.

Läs mer på bolagets hemsida


The offer in summary

Teckningsperiod: 1-30 april 2022

Handel med teckningsoptioner: 1-28 april 2022

Teckningskurs: 14,60 SEK per aktie

Villkor: Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.