Nordic Issuing - Nordens ledande emissionsinstitut

Behöver ditt bolag hjälp med emissionstjänster?

Vi är en engagerad och pålitlig partner för nordiska transaktioner

Nordic Issuing erbjuder ett stort utbud av tjänster för hela den nordiska aktiemarknaden. Vi kan hjälpa till med alla typer av bolagshändelser i Eurocolear Sweden AB och VP Securities A/S, såsom till exempel börsnoteringar, företrädesemissioner, optionsinlösen, offentliga uppköpserbjudande eller riktade emissioner. Behöver ni hjälp med obligationer, vinstandelslån eller konvertibler? Vi löser det också.

Kontakta Nordic Issuing

Pågående teckning

Medimi AB

Medimi AB

23 nov - 7 dec 2023

SECITS Holding AB

SECITS Holding AB

29 nov - 13 dec 2023

Biovica International AB

Biovica International AB

29 nov - 13 dec 2023

MovebyBike Europe AB

MovebyBike Europe AB

28 nov - 19 dec 2023

Nyheter

19 April, 2023

Nordic Issuing inleder samarbete med Katalysen Ventures

Nordic Issuing har inlett ett samarbete med Katalysen Ventures avseende emissionstjänster och projektledning. Samarbetet syftar till att Nordic Issuing ska tillhandahålla sina tjänster för Katalysens portföljbolag när dessa genomför pre-IPOs och IPOs. Katalysen Ventures är ett svenskt investeringsbolag, eller en så kallad ”Venture Developer”. Verksamheten går ut på att investera kunskap, tid och kapital i kundbolag i tidiga skeden. Kommentar från Nordic Issuings VD Ida Nordehammar: "Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Katalysen och att få möjligheten att tillhandahålla våra tjänster till Katalysens portföljbolag. Samarbetet ligger helt i linje med Nordic Issuings målsättningar som bland annat är att hjälpa tillväxtbolag anskaffa kapital på ett kostnadseffektivt sätt".

22 December, 2022

Summering av 2022

Nordic Issuing summerar 2022 Vi fick knappt hämta andningen efter Corona-pandemin när Ryssland invaderar Ukraina i februari i år. Det har minst sagt varit ett tufft och speciellt år för många och våra tankar är med alla i Ukraina som drabbats av kriget. För Nordic Issuings del började vår resa på riktigt i januari 2022, då vi fick våra tillstånd från Finansinspektionen. Vi hade påbörjat resan som eget varumärke redan 2020 men januari 2022 var ändå ett stort kliv för oss som eget värdepappersbolag. Efter många år med högkonjunktur och ett gott börsklimat har vi nog varit något bortskämda. Det är första året som vi upplevt en lugnare sommar och att många transaktioner under året flyttats eller ställts in. Trots detta har vi lyckats öka vår omsättning, lanserat fler tjänster och etablerat fler relationer med samarbetspartners. Något vi är väldigt stolta och tacksamma över! I år omsätter vi omkring 13 miljoner (jämfört med 11,6 2021), vi genomförde 230 transaktioner (jämfört med 250 stycken 2021). Vi har bland annat genomfört 12 stycken IPO:er, 45 stycken företrädesemissioner, 19 stycken optionsinlösen och 15 stycken riktade emissioner. Under året lanserade vi två nya tjänster; Nordic Issuing Academy – en utbildning inom det emissionstekniska och en depåbankstjänst för depåbevis – som möjliggör notering av utländska bolag på en svensk marknadsplats. Vi har också fått tillskott från två nya medarbetare, Sara och Sebastian för att stärka upp teamet ytterligare. Slutligen har vi också lanserat vår senaste IT-satsning i form av en digital plattform ”Mina Sidor” – som bland annat möjliggör smidigare teckning för alla investerare i våra erbjudanden. Vårt fokus för 2023 är att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra tjänster, och expandera till fler länder. Samt att utveckla våra samarbeten med rådgivare och kundbolag. Vi ska helt enkelt fortsätta resan mot att bli Nordens ledande emissionsinstitut! Utan alla våra kunder och samarbetspartners – inget Nordic Issuing. Så tack för förtroendet under året. Vi hoppas på ett bättre börsår 2023 och ser fram emot att utveckla Nordic Issuing till nya nivåer! Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! /Teamet på Nordic Issuing

Artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.

Alla artiklar

Bolag Nordic Issuing arbetat med

DanCann Pharma A/S
NeoDynamics AB (publ)
Follicum AB
Abera Bioscience AB
BiBBInstruments AB
Saniona AB
VibroSense Dynamics AB
Twiik AB
Diagonal Bio AB
Amniotics AB
Initiator Pharma A/S
The Speedrecruiters Company