Nordic Issuing - Solving Issues

Solves your issues - vi fixar era emissioner!

Vi är specialister inom emissionstjänster och projektleder era emissioner från start till mål.

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster för hela den nordiska aktiemarknaden. Vi kan hjälpa till med alla typer av bolagshändelser i Eurocolear Sweden AB och VP Securities A/S, såsom till exempel börsnoteringar, företrädesemissioner, optionsinlösen, offentliga uppköp eller riktade emissioner. Behöver ni hjälp med obligationer, vinstandelslån eller konvertibler? Vi löser det också.

Kontakta Nordic Issuing

Pågående teckning

Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB

1 dec - 15 dec 2022

Mofast AB

Mofast AB

2 dec - 15 dec 2022

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

30 nov - 16 dec 2022

Crunchfish AB

Crunchfish AB

5 dec - 19 dec 2022

Nyheter

29 April, 2022

Nordic Issuing erhåller hedersomnämnande vid Affärsvärldens årliga prisutdelning

I samband med Affärsvärldens årliga prisutdelning för Årets IPO tilldelades Nordic Issuing två hedersomnämnanden som utmärkt rådgivare i kategorierna Kursutveckling småbolag respektive Kvalitet småbolag, för den projektledning vi tillhandahållit i samband med SolidX AB:s och Candle Scandinavia respektive IPO:er. Vi vill rikta ett stort tack till Affärsvärlden, SolidX och Candles Scandinavia, samt alla samarbetspartners vi haft under 2021 som möjliggjort vår utveckling som projektledare och emissionsinstitut. Mot nya höjder 2022!

29 December, 2021

Vi summerar året 2021!

En reflektion över året som passerat fort kan summeras snabbt med ett ord i fokus; tacksamhet. Tacksamhet för det förtroende vi fått av finansiella samt legala rådgivare och deras kundbolag. Detta har möjliggjort genomförandet av ca 250 (!) uppdrag under 2021. Tacksamhet för den insats vår fantastiska personal gjort med bravur – de har under året genomfört samtliga uppdrag med hög service och proaktivitet. Tacksamhet för att vi genomförde våra IT-investeringar med våra leverantörer som möjliggjorde att vi kunde ta oss an uppdragen med både säkerhet och effektivitet i tid. Vi strävar alltid efter att våga utmana oss själva som emissionsinstitut såväl som branschen, samt att ta oss an nya uppdrag och nya satsningar med våra partners och personal. Vårt utstakade mål är att bli det ledande emissionsinstitut i Norden. Med det blickar vi med spänning mot 2022 och en resa som bara har börjat! Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! Ida och Christopher med team

Artiklar från Nordic Issuing

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.

Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing
Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing

Man kan införskaffa aktier på olika sätt. Det oftast förekommande sättet är genom att göra ett aktieköp på börsen, men de kan även tillkomma genom en teckning i en nyemission. Om du på avstämningsdagen äger aktier i ett bolag som ska genomföra en nyemission, får du automatiskt teckningsrätter inbokade på ditt konto. Teckningsrätterna ger dig rätt att teckna nya aktier i bolaget.

 

Alla artiklar

Bolag Nordic Issuing arbetat med

Abera Bioscience AB
DanCann Pharma A/S
Initiator Pharma A/S
Twiik AB
Diagonal Bio AB
Amniotics AB
Saniona AB
VibroSense Dynamics AB
BiBBInstruments AB
NeoDynamics AB (publ)
Follicum AB
Flat Capital AB (publ)