Nordic Issuing - Solving Issues

We love solving issues!

Vi är specialister inom det emissionstekniska och projektleder era emissioner från start till mål.

Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster för hela den nordiska aktiemarknaden. Vi kan hjälpa till med alla typer av bolagshändelser i Eurocolear Sweden AB och VP Securities A/S, såsom till exempel börsnoteringar, företrädesemissioner, optionsinlösen, offentliga uppköp eller riktade emissioner. Behöver ni hjälp med obligationer, vinstandelslån eller konvertibler? Vi löser det också.

Kontakta Nordic Issuing

Pågående teckning

Pharmiva AB

Pharmiva AB

12 sep - 26 sep 2022

Kiliaro AB

Kiliaro AB

12 sep - 26 sep 2022

Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet Fastighets AB

17 sep - 30 sep 2022

Purewell AB

Purewell AB

29 jun - 1 okt 2022

Nyheter

29 April, 2022

Nordic Issuing erhåller hedersomnämnande vid Affärsvärldens årliga prisutdelning

I samband med Affärsvärldens årliga prisutdelning för Årets IPO tilldelades Nordic Issuing två hedersomnämnanden som utmärkt rådgivare i kategorierna Kursutveckling småbolag respektive Kvalitet småbolag, för den projektledning vi tillhandahållit i samband med SolidX AB:s och Candle Scandinavia respektive IPO:er. Vi vill rikta ett stort tack till Affärsvärlden, SolidX och Candles Scandinavia, samt alla samarbetspartners vi haft under 2021 som möjliggjort vår utveckling som projektledare och emissionsinstitut. Mot nya höjder 2022!

29 December, 2021

Vi summerar året 2021!

En reflektion över året som passerat fort kan summeras snabbt med ett ord i fokus; tacksamhet. Tacksamhet för det förtroende vi fått av finansiella samt legala rådgivare och deras kundbolag. Detta har möjliggjort genomförandet av ca 250 (!) uppdrag under 2021. Tacksamhet för den insats vår fantastiska personal gjort med bravur – de har under året genomfört samtliga uppdrag med hög service och proaktivitet. Tacksamhet för att vi genomförde våra IT-investeringar med våra leverantörer som möjliggjorde att vi kunde ta oss an uppdragen med både säkerhet och effektivitet i tid. Vi strävar alltid efter att våga utmana oss själva som emissionsinstitut såväl som branschen, samt att ta oss an nya uppdrag och nya satsningar med våra partners och personal. Vårt utstakade mål är att bli det ledande emissionsinstitut i Norden. Med det blickar vi med spänning mot 2022 och en resa som bara har börjat! Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! Ida och Christopher med team

Artiklar från Nordic Issuing

Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing
Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing

Man kan införskaffa aktier på olika sätt. Det oftast förekommande sättet är genom att göra ett aktieköp på börsen, men de kan även tillkomma genom en teckning i en nyemission. Om du på avstämningsdagen äger aktier i ett bolag som ska genomföra en nyemission, får du automatiskt teckningsrätter inbokade på ditt konto. Teckningsrätterna ger dig rätt att teckna nya aktier i bolaget.

 

FAQ - Hur du tecknar i en IPO
FAQ - Hur du tecknar i en IPO

Att teckna värdepapper i en börsnotering, så kallad IPO (Initial Public Offering) för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en IPO, och förhoppningsvis hittar du lite vägledning kring tillvägagångssättet. Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en IPO där Nordic Issuing agerar emissionsinstitut är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till
Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Börsnotering av ditt bolag? Svårhanterlig administrering av aktieboken? Anledningarna till att vilja ansluta sitt bolag till Euroclear kan vara många – men processen är alltid densamma. Här bryter vi ner hur det går till.

Alla artiklar

Bolag Nordic Issuing arbetat med

Abera Bioscience AB
DanCann Pharma A/S
Initiator Pharma A/S
Twiik AB
Diagonal Bio AB
Amniotics AB
Saniona AB
VibroSense Dynamics AB
BiBBInstruments AB
NeoDynamics AB (publ)
Follicum AB
Flat Capital AB (publ)