Bli delägare i Serstech AB7 maj - 21 maj 2021Företrädesemission

Läs mer & teckna aktier

Nordic Issuing

Nordic Issuing
Solves your issues

Aktuella uppdrag

Loyal Solutions A/S

Loyal Solutions A/S

4 maj - 18 maj 2021 IPO

Serstech AB

Serstech AB

7 maj - 21 maj 2021 Företrädesemission

Qlife Holding AB

Qlife Holding AB

3 maj - 31 maj 2021 Optionsinlösen