Nordic Issuing - Nordens ledande emissionsinstitut

Behöver ditt bolag hjälp med emissionstjänster?

Vi är en engagerad och pålitlig partner för nordiska transaktioner

Nordic Issuing erbjuder ett stort utbud av tjänster för hela den nordiska aktiemarknaden. Vi kan hjälpa till med alla typer av bolagshändelser i Eurocolear Sweden AB och VP Securities A/S, såsom till exempel börsnoteringar, företrädesemissioner, optionsinlösen, offentliga uppköpserbjudande eller riktade emissioner. Behöver ni hjälp med obligationer, vinstandelslån eller konvertibler? Vi löser det också.

Kontakta Nordic Issuing

Pågående teckning

Q-Interline A/S

Q-Interline A/S

4 jun - 18 jun 2024

PolarCool AB

PolarCool AB

5 jun - 19 jun 2024

Respiratorius AB

Respiratorius AB

5 jun - 19 jun 2024

Carbiotix AB (publ)

Carbiotix AB (publ)

5 jun - 19 jun 2024

Nyheter

21 December, 2023

Nordic Issuing summerar 2023

Nordic Issuing önskar God Jul och summerar året Ännu ett år går mot sitt slut och vi på Nordic Issuing ser fram emot kommande jul- och nyårsfirande. Det har varit ett händelserikt, roligt och delvis utmanande år. Vi har vuxit i omsättning, antal uppdrag, antal kunder och med ny personal. Nu när året går mot sitt slut kan vi konstatera att vi genomfört över 270 uppdrag under året fördelat på cirka 170 kunder (förra året genomfördes 250 uppdrag), varav 12 nya kunder på Nasdaqs main market lista. Detta känns såklart fantastiskt roligt! Vi har genomfört 52 företrädesemissioner under året varav 4 stycken i Danmark. Det innebär att vi genomfört flest företrädesemissioner i Sverige under året med en marknadsandel om cirka 20%. Under våren och hösten har vi arrangerat två event, ett på Grand Hotel i Lund och ett på Johan P i Malmö där vi diskuterat genomförandet av säkra emissioner i en turbulent marknad. Vi fortsätter även att öka omsättningen, om än i tuffare klimat, och ser fram i mot att lansera nya tjänster och erbjudande under 2024 för att fortsätta vår resa. Under december fick vi ett tillskott till teamet i form av Rebecka Ahlbäck, som är utbildad jurist med bakgrund i finansbranschen. Rebecka ska stötta upp teamet operativt med emissionstjänster men även med legala och regulatoriska frågeställningar. Sist men inte minst har Nordic Issuing blivit antagna som medlemmar i föreningen för Svensk Värdepappersmarknad. Medlemskapet är ett stort steg för oss som mindre bolag och vi ser fram emot att mer aktivt kunna bidra till en bättre värdepappersmarknad i Sverige. Återigen stort tack till våra kunder och samarbetspartners för ert förtroende och för att ni gör det möjligt för oss på Nordic Issuing att växa med nya spännande uppdrag och transaktioner. Nu blickar vi framåt och ser fram emot vad 2024 har att erbjuda. God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Nordic Issuing

14 December, 2023

Nordic Issuing AB ny medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Nordic Issuing AB har valts in som ny medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad från 1 januari 2024. Nordic Issuing AB är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Malmö som sedan år 2020 verkar som emissionsinstitut och clearingmedlem i Euroclear i Sverige och VP Securities A/S i Danmark. Nordic Issuing AB bistår noterade och onoterade bolag med olika bolagshändelser såsom börsnoteringar, företrädesemissioner och riktade emissioner.   Ida Nordehammar, vd Nordic Issuing:   - Nordic Issuing är mycket glada över att ha blivit upptagna som medlemmar i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och ser fram mot att inom ramen för föreningens verksamhet få bidra aktivt i det viktiga arbetet med att främja och utveckla den svenska värdepappersmarknaden.   Urban Funered, VD på Svensk Värdepappersmarknad kommenterar:   - Vi är mycket glada över att få välkomna Nordic Issuing som ny medlem hos Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Tillsammans med våra i och med Nordic Issuings inträde 25 medlemmar arbetar vi för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.   Vid frågor kontakta: Urban Funered, VD, Svensk Värdepappersmarknad, urban@svpm.se Ida Nordehammar, VD, Nordic Issuing, ida.nordehammar@nordic-issuing.se   Föreningen Svensk Värdepappersmarknad Föreningen Svensk Värdepappersmarknad bildades under dess dåvarande namn Svenska Fondhandlareföreningen den 15 december 1908. Medlemskretsen består av 25 banker och värdepappersbolag som bedriver verksamhet på den svenska värdepappersmarknaden. Föreningens övergripande mission är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. I föreningens arbetsgrupper diskuteras bland annat frågor som rör aktie-, derivat- och penningmarknaden, investerarskyddsfrågor och hållbar finansiering. Svensk Värdepappersmarknad äger även Swedsec Licensiering AB som sedan 2001 ansvarar för licensieringen av anställda på den svenska finansmarknaden. Mer information finns på hemsidan: www.svenskvardepappersmarknad.se Svensk Värdepappersmarknad Besök: Blasieholmsgatan 4b Post: Box 1426 S-111 84 Stockholm Tel vxl: 08-56 26 07 00

Artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.

Alla artiklar

Bolag Nordic Issuing arbetat med

VibroSense Dynamics AB
DanCann Pharma A/S
Amniotics AB
Baltic Horizon Fund
Brain+ A/S
Xspray Pharma AB
SHT Smart High-Tech
Medivir AB
Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK/EUR