Nordic Issuing - Solving Issues

Söker ni ett emissionsinstitut? Vi löser era emissioner.

Vi erbjuder kvalitativa emissionstjänster och personlig service.

Som oberoende emissionsinstitut med fokus på att tillhandahålla emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden, erbjuder vi ett brett utbud av tjänster i samband med diverse corporate actions i Euroclear Sweden AB och VP Securities A/S.

Kontakta Nordic Issuing

Pågående teckning

Netmore Group AB

Netmore Group AB

22 nov - 6 dec 2021

W5 Solutions AB (publ)

W5 Solutions AB (publ)

26 nov - 10 dec 2021

Case Group AB (publ)

Case Group AB (publ)

29 nov - 10 dec 2021

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

29 nov - 15 dec 2021

Nyheter

19 January, 2021

Nyheter i Euroclear Sweden AB

Från och med den 1 mars 2021 kommer handel med teckningsrätter och uniträtter att avslutas tre bankdagar innan teckningstiden i en företrädesemission avslutas, till skillnad från tidigare två dagar. Detta gäller för bolag som genomför bolagshändelser som har sin avstämningsdag från och med den 1 mars 2021 där avvecklingen sker i Euroclear Sweden AB.

29 December, 2020

Vi summerar året 2020!

Trots Corona-pandemi och en svajig start på börsåret har Nordic Issuing utvecklats väl sitt första år som ett nytt och helt eget varumärke inom Spotlight Group AB. Vi har inte bara utvecklats, vi har haft ett väldigt lyckat första år med många nya uppdrag från våra kunder och samarbetspartners som vi ser fram emot att ha långvariga relationer med framöver. Nordic Issuing har under det gångna året genomfört hela 65 uppdrag, innefattande bland annat 9 IPOer, 13 företrädesemissioner och 15 optionsinlösen. Dessutom har vi blivit clearingmedlem i Euroclear Sweden AB (en svensk värdepapperscentral) som möjliggör andra typer av transaktioner – såsom kvotvärdesemissioner och avveckling (Delivery Versus Payment) i Euroclears VPC-system. Nordic Issuing har också blivit medlem i VP Securities A/S i Danmark som är den danska motsvarigheten till Euroclear Sweden AB. Detta innebär att Nordic Issuing kan hjälpa danska onoterade och noterade bolag på ett helt nytt sätt och vara med bolagen på en långsiktig resa som bolagets dedikerade emissionsinstitut. Under 2021 kommer fokus att ligga på att vidareutveckla bolagets digitala närvaro och system för att bli ännu mer effektiva och för att ge kunder och investerare den bästa möjliga service. Nordic Issuing vill bli det självklara valet för bolag som behöver hjälp av ett emissionsinstitut. Detta vill vi bli genom att leverera kvalitét, effektivitet och vara ständigt lyhörda för våra kunder och partners. Nästa steg in på det nya året blir för Nordic Issuing att flytta in i egna lokaler på Stortorget 3 i Malmö, för att kunna fortsätta utvecklas som verksamhet och som oberoende aktör på den finansiella marknaden. Vi ser fram emot 2021 och en resa som bara har börjat. Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Artiklar från Nordic Issuing

Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till
Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Börsnotering av ditt bolag? Svårhanterlig administrering av aktieboken? Anledningarna till att vilja ansluta sitt bolag till Euroclear kan vara många – men processen är alltid densamma. Här bryter vi ner hur det går till.

Avstämningsbolag
Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister. Bolag som redan har, eller planerar att ha, många aktieägare väljer oftast att bli avstämningsbolag, exempelvis publika aktiebolag.

Börsnotering
Börsnotering

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering), är när ett bolag noteras på börsen och aktierna blir tillgängliga för handel. Alla bolag som står inför en börsnotering måste vara publika, vilket behöver tas beslut om på en bolagsstämma innan bolaget kan påbörja sin IPO. Det vanligaste är att man som bolag i samband med en IPO genomför en riktad nyemission till allmänheten. Det ställs en rad olika krav för att ett bolag ska få noteras på börsen, till exempel att bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.

Alla artiklar

Bolag Nordic Issuing arbetat med

Abera Bioscience AB
DanCann Pharma A/S
Initiator Pharma A/S
Twiik AB
Diagonal Bio AB
Amniotics AB
Saniona AB
VibroSense Dynamics AB
BiBBInstruments AB
NeoDynamics AB (publ)
Follicum AB
Flat Capital AB (publ)