Nordic Issuing - Solving Issues

Söker ni ett emissionsinstitut? Vi löser era emissioner.

Vi erbjuder kvalitativa emissionstjänster och personlig service.

Som oberoende emissionsinstitut med fokus på att tillhandahålla emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden, erbjuder vi ett brett utbud av tjänster i samband med diverse corporate actions i Euroclear Sweden AB och VP Securities A/S.

Kontakta Nordic Issuing

Pågående teckning

Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB

20 jan - 3 feb 2022

Erbjudande till aktieägarna i Hövding

Erbjudande till aktieägarna i Hövding

17 jan - 8 feb 2022

Agent Vegan AB

Agent Vegan AB

24 jan - 14 feb 2022

Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB

27 jan - 17 feb 2022

Nyheter

29 December, 2021

Vi summerar året 2021!

En reflektion över året som passerat fort kan summeras snabbt med ett ord i fokus; tacksamhet. Tacksamhet för det förtroende vi fått av finansiella samt legala rådgivare och deras kundbolag. Detta har möjliggjort genomförandet av ca 250 (!) uppdrag under 2021. Tacksamhet för den insats vår fantastiska personal gjort med bravur – de har under året genomfört samtliga uppdrag med hög service och proaktivitet. Tacksamhet för att vi genomförde våra IT-investeringar med våra leverantörer som möjliggjorde att vi kunde ta oss an uppdragen med både säkerhet och effektivitet i tid. Vi strävar alltid efter att våga utmana oss själva som emissionsinstitut såväl som branschen, samt att ta oss an nya uppdrag och nya satsningar med våra partners och personal. Vårt utstakade mål är att bli det ledande emissionsinstitut i Norden. Med det blickar vi med spänning mot 2022 och en resa som bara har börjat! Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! Ida och Christopher med team

19 January, 2021

Nyheter i Euroclear Sweden AB

Från och med den 1 mars 2021 kommer handel med teckningsrätter och uniträtter att avslutas tre bankdagar innan teckningstiden i en företrädesemission avslutas, till skillnad från tidigare två dagar. Detta gäller för bolag som genomför bolagshändelser som har sin avstämningsdag från och med den 1 mars 2021 där avvecklingen sker i Euroclear Sweden AB.

Artiklar från Nordic Issuing

Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till
Anslutning till Euroclear Sweden – Så går det till

Börsnotering av ditt bolag? Svårhanterlig administrering av aktieboken? Anledningarna till att vilja ansluta sitt bolag till Euroclear kan vara många – men processen är alltid densamma. Här bryter vi ner hur det går till.

Avstämningsbolag
Avstämningsbolag

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister. Bolag som redan har, eller planerar att ha, många aktieägare väljer oftast att bli avstämningsbolag, exempelvis publika aktiebolag.

Börsnotering
Börsnotering

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering), är när ett bolag noteras på börsen och aktierna blir tillgängliga för handel. Alla bolag som står inför en börsnotering måste vara publika, vilket behöver tas beslut om på en bolagsstämma innan bolaget kan påbörja sin IPO. Det vanligaste är att man som bolag i samband med en IPO genomför en riktad nyemission till allmänheten. Det ställs en rad olika krav för att ett bolag ska få noteras på börsen, till exempel att bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.

Alla artiklar

Bolag Nordic Issuing arbetat med

Abera Bioscience AB
DanCann Pharma A/S
Initiator Pharma A/S
Twiik AB
Diagonal Bio AB
Amniotics AB
Saniona AB
VibroSense Dynamics AB
BiBBInstruments AB
NeoDynamics AB (publ)
Follicum AB
Flat Capital AB (publ)