Nordic Issuing

Solves your issues

Nyheter

Nordic Issuing AB ny medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Nordic Issuing AB har valts in som ny medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad från 1 januari 2024.

Nordic Issuing AB är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Malmö som sedan år 2020 verkar som emissionsinstitut och clearingmedlem i Euroclear i Sverige och VP Securities A/S i Danmark. Nordic Issuing AB bistår noterade och onoterade bolag med olika bolagshändelser såsom börsnoteringar, företrädesemissioner och riktade emissioner.

 

Ida Nordehammar, vd Nordic Issuing:

 

– Nordic Issuing är mycket glada över att ha blivit upptagna som medlemmar i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och ser fram mot att inom ramen för föreningens verksamhet få bidra aktivt i det viktiga arbetet med att främja och utveckla den svenska värdepappersmarknaden.

 

Urban Funered, VD på Svensk Värdepappersmarknad kommenterar:

 

– Vi är mycket glada över att få välkomna Nordic Issuing som ny medlem hos Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Tillsammans med våra i och med Nordic Issuings inträde 25 medlemmar arbetar vi för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.

 

Vid frågor kontakta:

Urban Funered, VD, Svensk Värdepappersmarknad, urban@svpm.se

Ida Nordehammar, VD, Nordic Issuing, ida.nordehammar@nordic-issuing.se

 

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad bildades under dess dåvarande namn Svenska Fondhandlareföreningen den 15 december 1908. Medlemskretsen består av 25 banker och värdepappersbolag som bedriver verksamhet på den svenska värdepappersmarknaden.

Föreningens övergripande mission är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. I föreningens arbetsgrupper diskuteras bland annat frågor som rör aktie-, derivat- och penningmarknaden, investerarskyddsfrågor och hållbar finansiering.

Svensk Värdepappersmarknad äger även Swedsec Licensiering AB som sedan 2001 ansvarar för licensieringen av anställda på den svenska finansmarknaden.

Mer information finns på hemsidan: www.svenskvardepappersmarknad.se

Svensk Värdepappersmarknad

Besök: Blasieholmsgatan 4b

Post: Box 1426

S-111 84 Stockholm

Tel vxl: 08-56 26 07 00