Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Klagomål

Om du som kund inte är nöjd med en tjänst Nordic Issuing erbjuder så är det viktigt att du snarast kontaktar Nordic Issuing med dina invändningar.

I första hand rekommenderar Nordic Issuing att du vänder dig till den kontaktperson som Nordic Issuing har utsett för aktuell tjänst. Genom denna kontakt hoppas Nordic Issuing snabbt kunna ta del av dina invändningar och hitta en lösning på problemet.

Om du inte är nöjd med det svar du erhållit skall du skriftligen kontakta Nordic Issuings klagomålsansvarig, enligt nedan. Om du vill anmärka på en tjänst är Nordic Issuing tacksamma för att erhålla kopior på de affärsdokument och liknande som ligger till grund för anmärkningen.

Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje med Nordic Issuings tjänster. Nordic Issuing tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra verksamheten. Om vi inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning, eller du känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad, så kan du vända dig till allmän domstol.

Vid eventuella klagomål vänligen kontakta oss via följande e-postadress: klagomal@nordic-issuing.se.