Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Klagomål

Klagomål

Nordic Issuings ambition är att bygga långsiktiga och väl fungerande affärsrelationer med ala kunder genom att erbjuda kvalitativa tjänster som värdepappersbolag. Om du som kund inte är nöjd med en tjänst Nordic Issuing erbjuder så är det viktigt att du snarast kontaktar Nordic Issuing med dina invändningar.

I första hand rekommenderar Nordic Issuing att du vänder dig till den kontaktperson som Nordic Issuing har utsett för aktuell tjänst. Genom denna kontakt hoppas Nordic Issuing snabbt kunna ta del av dina invändningar och hitta en lösning på problemet.

Om du inte är nöjd med det svar du erhållit ska du skriftligen kontakta Nordic Issuings klagomålsansvarig enligt nedan. Om du vill anmärka på en tjänst är Nordic Issuing tacksamma för att erhålla kopior på de affärsdokument och liknande som ligger till grund för anmärkningen.

Om du inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning eller känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad så kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”).

Klagomålsansvarig för Nordic Issuing är Ida Nordehammar. För det fall att det är klagomålsansvarig själv som är föremål för klagomål inträder regelefterlevnadsfunktionen som klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är också kontaktperson mot Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt ARN för frågor avseende klagomål.

Vid eventuella klagomål vänligen kontakta oss via följande e-postadress: klagomal@nordic-issuing.se.

Alternativt kan vanlig post skickas till adress:

Nordic Issuing AB
Att: Klagomålsansvarig
Stortorget 3
211 22 Malmö