Nordic Issuing

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud

Våra tjänster

Vi hjälper er med administrativa emissionstjänster

Som oberoende emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB med fokus på att tillhandahålla emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden, kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionstjänster i samband med diverse corporate actions i Euroclear Sweden AB och VP Securities A/S. Vi har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av transaktioner, och har varit aktiva som emissionsinstitut sedan 2008.

Vi arbetar med fokus på den noterade miljön men kan också bistå vid små transaktioner i onoterade bolag. Vidare kan vi bistå med projektledning eller vid framtagande av annan erforderlig dokumentation i samband med en transaktion.

Nordic Issuing är ett värdepappersbolag inom Spotlight Group-koncernen och står under Finansinspektionens tillsyn.

Utöver att erbjuda emissionstjänster i Sverige arbetar Nordic Issuing även gränsöverskridande, och har ett etablerat samarbete med bland annat VP Securities i Danmark. Vi kan därför bistå med både kompetens och erfarenhet kring kapitaliseringar för er som planerar att genomföra en cross border-transaktion.

"Nordic Issuing kan bistå med alla administrativa delar i samband med diverse corporate actions"