Nordic Issuing

Engagemang, expertis och tillit

Våra tjänster

Vår expertis inom det emissionstekniska hjälper er att uppnå en framgångsrik transaktion

Vi hjälper onoterade och noterade bolag med olika typer av transaktioner. Det kan till exempel vara en börsnotering (IPO), en företrädesemission eller en anslutning till Euroclear. Vi hjälper till med administrativa emissionstjänster, det kan till exempel innebära att ta emot teckningsanmälningar, skicka ut avräkningsnotor, ta emot betalningar på ett klientmedelskonto, hantera penningtvättskontroller och leverera ut värdepapper i Euroclear eller VP Securities. En viktig del av det vi gör är också att hjälpa bolag få rätt på tidsplaner och villkoren för emissionen. Nordic Issuing är gärna med tidigt i processen för att ge bästa möjliga råd kring det emissionstekniska.

Exempel på bolagshändelser vi kan hantera:

 • Riktade emissioner (till en begränsad krets, större krets eller som crowd funding)
 • Anslutningar till Euroclear
 • Optionsinlösen
 • Apportemissioner
 • Offentliga uppköpserbjudande/budpliktsbud
 • Incitamentsprogram/personaloptioner
 • Split/omvänd split

Exempel på värdepapper vi kan hantera:

 • Aktier
 • Teckningsoptioner
 • Obligationer
 • Konvertibler
 • Vinstandelslån
 • ETP:er
 • Depåbevis

 

Vad kan vi inte hjälpa till med?

Nordic Issuing kan inte vara behjälpliga med rådgivning kring transaktionsstrukturen, legala frågor, värderingar och inte heller kapitalanskaffning eller aktiv marknadsföring. Våra tjänster är mer av administrativ natur och vi håller oss till det vi kan allra bäst – emissionsstjänster.

 

Nordic Issuing – en engagerad och pålitlig partner för nordiska transaktioner

 • Vi arbetar med fokus på den noterade miljön men kan också bistå vid transaktioner i onoterade bolag. Vidare kan vi även bistå med projektledning i samband med en IPO eller företrädesemission.
 • Utöver att erbjuda emissionstjänster i Sverige och Danmark arbetar Nordic Issuing även mot Norge, Finland och England

Givetvis varierar våra uppgifter beroende på vilket typ av uppdrag vi hanterar men de tjänster vi erbjuder innefattar som oftast följande uppgifter:

 • Hantera anmälningssedlar och teckningar
 • Inhämta KYC-information enligt penningtvättslagen<
 • Upprätta villkor och anvisningar till prospekt/memorandum
 • Hantera uppdrag mot Euroclear Sweden eller VP Securities
 • Hantera inbetald likvid på klientmedelskonto
 • Leverera värdepapper till tecknare/investerare