Nordic Issuing

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud

Våra tjänster

Vi hjälper er med administrativa emissionstjänster

Som oberoende emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB och VP Securities A/S med fokus på att tillhandahålla emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden, kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionstjänster i samband med diverse bolagshändelser. Vi har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av transaktioner, och har varit aktiva som emissionsinstitut sedan 2008.

Vi arbetar med fokus på den noterade miljön men kan också bistå vid mindre transaktioner i onoterade bolag. Vidare kan vi även bistå med projektledning i samband med en notering eller företrädesemission.

Nordic Issuing är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionens.

Utöver att erbjuda emissionstjänster i Sverige och Danmark arbetar Nordic Issuing även gränsöverskridande, och har ett etablerat samarbete med bland annat värdepapperscentral i Norge och Finland. Vi kan därför bistå med både kompetens och erfarenhet kring kapitaliseringar i samband med en cross border-transaktion.

"Nordic Issuing kan bistå med alla administrativa delar i samband med diverse bolagshändelser"