Nordic Issuing

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud

Våra tjänster

Vi hjälper er med administrativa emissionstjänster

Till exempel kan vi bistå med följande bolagshändelser för onoterade eller noterade bolag:

 • IPO
 • Företrädesemissioner
 • Riktade emissioner
 • Optionsinlösen
 • Anslutningar av aktier, teckningsoptioner, konvertibler, obligationer och vinstandeslån till Euroclear eller VP Securities
 • Offentliga uppköpserbjudande
 • Budpliktsbud
 • Split/sammanläggning
 • Projektledning
 • Depåbank
 • Pantkonton
 • Cross border transaktioner

Som oberoende emissionsinstitut, kontoförande institut och clearingmedlem i Euroclear Sweden AB och VP Securities A/S med fokus på att tillhandahålla emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden, kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionstjänster i samband med diverse bolagshändelser. Vi har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av transaktioner, och har varit aktiva som emissionsinstitut sedan 2008.

 • Vi arbetar med fokus på den noterade miljön men kan också bistå vid transaktioner i onoterade bolag. Vidare kan vi även bistå med projektledning i samband med en IPO eller företrädesemission. 

 

 • Utöver att erbjuda emissionstjänster i Sverige och Danmark arbetar Nordic Issuing även mot Norge, Finland och England

Nordic Issuing kan bistå med samtliga administrativa delar i samband med olika bolagshändelser

Givetvis varierar våra uppgifter beroende på vilket typ av uppdrag vi hanterar men de tjänster vi erbjuder innefattar som oftast följande uppgifter:
 
 • Hantera anmälningssedlar och teckningar
 • Inhämta KYC-information enligt penningtvättslagen
 • Upprätta villkor och anvisningar till prospekt/memorandum
 • Hantera uppdrag mot Euroclear Sweden eller VP Securities
 • Hantera inbetald likvid på klientmedelskonto
 • Leverera värdepapper till tecknare/investerare