Nordic Issuing

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud

Våra tjänster

Vi hjälper er med administrativa emissionstjänster

Som oberoende emissionsinstitut, kontoförande institut och clearing medlem i Euroclear Sweden AB med fokus på att tillhandahålla emissionstjänster för hela den nordiska aktiemarknaden, kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionstjänster i samband med diverse corporate actions i Euroclear Sweden AB och VP Securities A/S. Vi har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av transaktioner, och har varit aktiva som emissionsinstitut sedan 2008.

Vi arbetar med fokus på den noterade miljön men kan också bistå vid små transaktioner i onoterade bolag. Vidare kan vi bistå med projektledning eller vid framtagandet av annan erforderlig dokumentation i samband med en transaktion.

Nordic Issuing är ett varumärke inom Spotlight Group AB-koncernen, och står under Finansinspektionens tillsyn.

Utöver att erbjuda emissionstjänster i Sverige arbetar Nordic Issuing även gränsöverskridande, och har ett etablerat samarbete med bland annat VP Securities i Danmark. Vi kan därför bistå med både kompetens och erfarenhet kring kapitaliseringar för er som planerar att genomföra en cross border-transaktion.

Exempel på corporate actions/bolagshändelser som vi kan vara behjälpliga med:

  • Anslutning av finansiella instrument till Euroclear eller VP Securities A/S
  • IPO
  • Företrädesemission
  • Private placement
  • Riktad emission
  • Sammanläggning/split av aktier
  • Optionsinlösen
  • Cross border-transaktion
  • Budpliktsbud
  • Offentligt uppköpserbjudande

Anslutning till Euroclear

En anslutning till Euroclear innebär förenklat att bolagets värdepapper digitaliseras. Vid en anslutning övergår bolaget från att vara ett kupongbolag till att bli ett avstämningsbolag, och aktieboken förs därefter av Euroclear. Aktierna blir då elektroniska och kan registreras på aktieägarnas VP-konton och/eller depåer, vilket är ett krav vid till exempel en notering. För att ansluta sig till Euroclear behöver man som bolag använda sig av ett emissionsinstitut. Nordic Issuing kan bistå från start till mål i anslutningsprocessen.

IPO

En IPO (Initial Public Offer) är en publik nyemission där värdepapper erbjuds till allmänheten i samband med en notering. Vanliga motiv för en IPO är att anskaffa kapital och att bredda ägarbilden för att skapa ändamålsenliga förutsättningar för likvid handel. Nordic Issuing kan bistå med samtliga emissionstjänster i samband med en IPO.

Företrädesemission

En företrädesemission innebär att ett bolag riktar sig till sina aktieägare för att anskaffa kapital. Aktieägare har – med stöd av företrädesrätt – rätt att teckna nya aktier framför nya aktieägare. Det är även vanligt förekommande att allmänheten ges rätt att teckna i en företrädesemission. För ett bolag som är anslutet till Euroclear krävs ett emissionsinstitut för att genomföra en företrädesemission. Nordic Issuing har bistått många bolag i samband med företrädesemissioner och kan vara behjälpliga i hela processen.

"Nordic Issuing kan bistå med alla administrativa delar i samband med diverse corporate actions"

Övriga tjänster

Nordic Issuing erbjuder ett brett tjänsteutbud inom området emissionstjänster. Vi är flexibla och anpassar oss alltid efter kundens önskemål. Utöver ovan nämnda tjänster kan vi därför skräddarsy det upplägg som passar bäst för att sätta era kapitaliseringsplaner i verket.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor angående vad vi kan hjälpa till med.