Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Nordic Issuing

SNABBFAKTA OM NORDIC ISSUING

  • Nordic Issuing är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB,
  • Bolaget registrerades 2021 men var tidigare en avdelning inom en Corporate Finance firma (sedan 2008),
  • Vi har tillstånd från Finansinspektionen som värdepappersbolag,
  • Vi är 7 heltidsanställda med bas på Stortorget 3 i Malmö,
  • Vi samarbetar med cirka 30 legala och finansiella rådgivare i Sverige och Danmark,
  • Vi har stort fokus på IT och digitalisering för att effektivisera processer för våra kunder ohc investerare,
  • Vi agerar emissionsinstitut och clearing medlem i den svenska värdepapperscentralen Euroclear och den danska värdepapperscentralen VP Securities.
I kolumnen till höger kan du bland annat läsa om våra tillstånd, hur vi hanterar intressekonflikter samt våra allmänna villkor.