Nordic Issuing

Företrädesemission

Våra tjänster

Företrädesemission

En företrädesemission innebär att ett bolag riktar sig till sina befintliga aktieägare för att anskaffa kapital. Aktieägare har – med stöd av företrädesrätt – rätt att teckna nya aktier framför nya aktieägare. Det är även vanligt förekommande att allmänheten ges rätt att teckna i en företrädesemission. För ett bolag som är anslutet till Euroclear krävs ett emissionsinstitut för att genomföra en företrädesemission. Nordic Issuing har bistått många bolag i samband med företrädesemissioner och kan vara behjälpliga i hela processen.

Ett bolag behöver inte nödvändigtvis vara börsnoterat för att genomföra en företrädesemission, men hanteringen av de olika stegen i processen mot Euroclear fungerar likadant. Som emissionsinstitut hjälper vi till att hantera kommunikationen mot Euroclear, upprättar utkast på anmälningssedlar samt villkor och anvisningar inför starten av teckningstiden i företrädesemissionen. Under teckningstiden hanterar vi anmälningssedlar och penningtvättskontroller, samt inkommande teckningslikvider på ett för företrädesemissionen upprättat klientmedelskonto. Efter teckningstidens slut tillser vi som emissionsinstitut att korrekt information avseende teckning och registrering inkommer till Euroclear och hanterar även tilldelning, utskick av avräkningsnotor samt inkommande frågor från tecknare.

Möjlighet att anpassa upplägg och tjänster inom ett uppdrag finns alltid – vi utgår alltid från kundens behov. Om ert bolag går i kapitaliseringstankar kan ni kontakta oss för mer information.

Kom ihåg att anskaffa ett emissionsinstitut i god tid innan planerad företrädesemission, då det krävs bra planering tillsammans med emissionsinstitutet för att få en så smidig process som möjligt.