Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Tillstånd

Nordic Issuing är ett varumärke inom ATS Finans AB, som står under Finansinspektionens tillsyn med följande tillstånd:

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:
– mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
– utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag;
– handel med finansiella instrument för egen räkning;
– garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande;
– placering av finansiella instrument utan fast åtagande; – drift av handelsplattformar.

(2 kap. 1 § 1,2,3,6 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som sidotjänst:
– förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet;
– lämna råd till företag och kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp;
– utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument.

(2 kap. 2 § 1,3 och 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som annan sidoverksamhet:
– bedriva verksamhet som Certified Adviser

(2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)