Nordic Issuing

Solves your issues

Om Nordic Issuing

Tillstånd

Tillstånd från Finansinspektionen

Nordic Issuing står under Finansinspektionens tillsyn med de tillstånd som anges nedan.

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

  • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVPM),
  • utförande order avseende finansiella instrument för kunders räkning enligt 2 kap. 1 § 2 LVPM, och
  • placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt 2 kap. 1 § 7 LVPM

Tillstånd att som sidotjänst:

  • förvara av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 LVPM
  • lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp enligt 2 kap. 2 § första stycket 3 LPVM,
  • Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster (2 kap. 2 § 4 p. LVPM), och
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument (2 kap. 2 § 6 p. LVPM).