Nordic Issuing

Ongoing case

Tebede A

4 Oct - 13 Oct 2023Överlåtelse av teckningsoptioner

Tebede AB (”Bolaget”), org.nr 559309–8790, erbjuder innehavare av Bolagets teckningsoptioner av serie 2021:2 eller 2021:3 att överlåta teckningsoptionerna i utbyte mot nya A-aktier i Bolaget (“Erbjudandet“). För 30 teckningsoptioner av endera eller båda serier teckningsoptioner 2021:2 eller 2021:3 erhålls en (1) ny A-aktie i Bolaget.

Minsta möjliga antal teckningsoptioner att överlåta är 30 teckningsoptioner av serie 2021:2 eller serie 2021:3. För det fall utbytesrelationen resulterar i en fraktion av en A-aktie erhålls, utöver nya A-aktier, ett kontantbelopp motsvarande fraktionens andel av 90 kronor. Courtage utgår ej. Erbjudandet villkoras av att extra bolagsstämman i Bolaget den 3 oktober 2023 bemyndigar styrelsen att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag så som framgår av kallelsen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Läs mer på bolagets hemsida


The offer in summary

Teckningstid: 4 oktober - 13 oktober 2023

Teckningskurs: Utbytet från teckningsoption till A-aktier är kostnadsfritt

Erbjudandets omfattning: Maximalt 295 200 A-aktier

Documents

Disclaimer

Due to restrictions in applicable law in the United States, Canada, Australia, Hong Kong, Singapore, South Africa, Switzerland, New Zealand, Japan, Russia, Belarus or other countries where participation requires further prospectuses, registrations or actions other than those under Swedish law, the offer to subscribe for securities in this offer is not directed at persons or others with registered address in any of these countries.