Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Acrinova AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Acrinova AB (publ)

16 nov - 20 nov 2020Utbokning av aktier

Med fokus på södra Sverige förvaltar Acrinova idag ett större bestånd av egna och andras fastigheter. I sitt erbjudande ingår såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närheten till kunderna. Denna så kallade närförvaltning utgår alltid från ett lokalt perspektiv och bygger på kunskap om fastigheterna genom egen personal.

Som börsnoterad fastighetskoncern är Acrinova relativt ung. I bolagets styrelse och ledning finns dock över 200 års samlad erfarenhet av fastighetsägande, nyproduktion och förvaltning. Det är också inom dessa tre affärsområden Acrinova aktivt bedriver sin verksamhet i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Acrinovas fokus ligger på kommersiella fastigheter där vi även erbjuder omfattande förvaltning till externa kunder. Acrinova är noterat på First North Stockholm.

Läs mer på bolagets hemsida


Uppdraget har för Nordic Issuing inneburit utbokning av aktier i Bolaget till på förhand bestämda parter.

Emissionsdokument