Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

AgentVegan AB

24 jan - 3 mar 2022Crowdfunding

AgentVegan bildades för att göra det lättsamt och kul för alla att prova på och börja inkludera det veganska köket i vardagen. Ett annat mål har också varit att skruva ner hetsen och, den ofta militanta, tonen kring vegan-debatten.

I jakten på att äta klimatsmart har matindustrin fastnat i att skapa produkter som försöker efterlikna kött och andra animaliska varor. Därav lanserade Agent Vegan sitt varumärke Stacky’s – klimatsmart mat tillgänglig för den breda massan. Alla ska kunna att äta bra mat utan tillsatser, till ett rimligt pris.

Bolaget bad kockarna Johannes Wahlman och Mattias Larsson att skapa god, näringsriktig mat på svenska råvaror som folk kan uttala och förstå. Maten ska dessutom gå att skala upp i storproduktion och får varken kosta för mycket eller kräva några som helst tillsatser – varesig för smak, konsistens eller hållbarhet.

Läs mer om erbjudandet hos eAktiebok här!

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 januari - 14 februrari 2022

Teckningskurs: 57,34 SEK per aktie

Minstapost: 50 aktier motsvarande 2 867,00 SEK

Tilldelningsprincip: Först till kvarn

Betalning: Betalning ska ske i samband med att anmälan signeras och skickas till Nordic Issuing, och kan ske genom betalning till bankkonto, bankgiro eller via Swish

Emissionsvolym: 10 000 096,00 SEK

Värdering (pre-money): 20 000 192,00 SEK

Finansiell rådgivare: Placing Corporate Finance AB

Emissionsdokument

  Penningtvättsformulär

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).