Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Arcede Pharma AB

Tillbaka till alla uppdrag

Arcede Pharma AB

8 jan - 19 jan 2024Optionsinlösen TO 1

Teckning av aktier  

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.  

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing. Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se  

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 8 - 19 januari 2024

Pris per aktie: 0,09 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 17 januari 2024

Likviddag: 19 januari 2024

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Västra Hamnen Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).