Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Arocell AB

31 jan - 14 feb 2022Företrädesemission

Tid är avgörande i samband med cancer behandling. I dag kan det ta månader att avgöra om en specifik behandlingsform är effektiv. Vårt mål är att förkorta detta avsevärt och att bidra till att varje patient får rätt vård vid rätt tillfälle.

AroCell AB är ett svenskt diagnostikföretag fokuserat på monitorering av patienter som lider av blod och bröstcancer samt andra solida tumörer. Vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter som används för att mät koncentrationen av proteinet tymidinkinas 1 i blodet. Företaget, som är baserat i Uppsala, är noterat på NASDAQ First North Growth Market och har mer än 2 500 aktieägare.

De har en bred och stark portfölj med patent och patentansökningar som skyddar antikroppar och användningen av dessa samt vår produkt AroCell TK 210 ELISA. Produkten, som är CE-märkt, är robust och utvecklad för att på ett enkelt och snabbt sätt mäta tymidinkinas (TK1) i blodprover.  Teknologin är konfigurerad som ett in vitro diagnostik kit ämnat för rutinanvändning i kliniska sjukhus- och servicelaboratorier, samt av forskare som utvecklar nya läkemedel inom bioteknik och läkemedelsindustrin.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 26 januari 2022

Teckningstid: 31 januari- 14 februari 2022

Villkor: Aktieägare per avstämningsdagen den 26 januari 2022 erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,75 SEK

Handel med rätter: Till och med 9 februari 2022

Erbjudandets omfattning: Företrädesemission om maximalt 114 613 113 aktier vilket motsvarar, vid fulltecknad, en total emissionsvolym om cirka 85,9 MSEK

Marknadsplats: First North Stockholm