Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Bawat Water Technologies AB

Tillbaka till alla uppdrag

Bawat Water Technologies AB

3 mar - 17 mar 2022IPO

Bawat Water Technologies designar ett system för balistisk vattenhantering. Bawats patenterade ballastvattenhanteringssystem är en kostnadseffektiv, flexibel och hållbar lösning på problemet med behandling av barlastvatten.

Även om barlastvatten är väsentligt för modern sjöfart, utgör det också allvarliga ekologiska, ekonomiska och hälsoproblem på grund av den mängd marina arter och patogener som oavsiktligt överförs mellan ekosystemen när barlastvattnet dumpas. Genom att använda annars bortkastad överskottsvärme ombord för att uppnå pastörisering, erbjuder Bawats system flera fördelar jämfört med andra tekniker för behandling av barlastvatten. Förutom försumbar driftkostnad och miljöpåverkan är fördelarna bland annat bättre effektivitet, frånvaro av skadliga kemikalier och inte minst förmågan att fungera lika bra i havsvatten, bräckt vatten och sötvatten. Bawats system lämpar sig för fartygslösningar ombord och i hamn (landbaserad) containerinstallationer och är det enda värmebaserade systemet på marknaden idag. Systemet är godkänt av både Internationella sjöfartsorganisationen och U.S. Coast Guard.

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod : 3 mars - 17 mars 2022

Kurs: SEK 19.50 per unit

Minsta anmälningspost: 250 units

Unit : Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption TO 1

Emissionsvolym: 2 300 000 units

Värdering (pre-money): 200 MSEK

Planerad första dag för handel: 28 mars 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier Growth Market

Finansiell rådgivare : Translution Capital

Anmälan om förvärv av units ska ske via din bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer.

Kontakta din bank för att anmäla dig i erbjudandet. Om din bank inte kan hjälpa dig att anmäla så kan du alltid öppna ett konto via Nordnet och Avanza och anmäl på följande länkar:

Anmäl via Avanza här.

Anmäl via Nordnet här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).