Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Brain+ A/S

10 maj - 25 maj 2023Företrädesemission

Teckna värdepapper med företrädesrätt

Att teckna värdepapper med företrädesrätt innebär att du äger värdepapper i bolaget. Kontakta din bank för att teckna dig med företrädesrätt.

Teckna värdepapper utan företrädesrätt

Att teckna värdepapper utan företrädesrätt innebär att du inte äger några värdepapper i bolaget. Kontakta din bank för att teckna dig utan företrädesrätt. Om din bank inte kan hantera teckningen elektroniskt i sitt system, kan du, om du är en dansk investerare, fylla i blanketten ’subscription without rights’ som finns under ”Emissionsdokument” till höger och skicka in till din bank. Som svensk investerare ska teckning ske via din bank.

Om du har ett konto hos Nordnet, teckna units här – Företagshändelser och IPO:er | Nordnet
Om du har ett konto hos Avanza, teckna units här – Svara på erbjudande | Avanza

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 9 maj 2023

Teckningstid: 10 maj - 25 maj 2023

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 9 maj 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 3.

Teckningskurs: 1,00 DKK per unit

Erbjudandets omfattning: 15 720 518 units

Handel med uniträtter: 8 maj - 23 maj 2023

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance & Gemstone A/S

Emissionsdokument

  Prospectus Supplement to Prospectus

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).