Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Crunchfish AB

5 dec - 19 dec 2022Optionsinlösen

Crunchfish är verksamt inom digital betalning med en patentsökt Digital Cash-lösning som använder en betalprocess i två steg. Först verifieras betalningarna offline via en digital signatur och sedan överförs pengarna till rätt konto när någon av parterna väl är online. Detta gör digital betalning robust och oberoende av nätet. Crunchfish Digital Cash plånbok är flexibel eftersom den kan användas med alla typer av betalningslösningar. Inom Digital Cash erbjudandet finns också Blippit – en appterminal som kopplar mobila applikationer till kassasystem.

Bolaget utvecklar även interaktionslösningar baserade på geststyrning och har integrerat den teknologin i miljontals mobiler, tablets och AR/VR-enheter på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen mot smarta AR-glasögon för konsument, publika skärmar samt fordon.

Vänligen anmäl din teckning direkt via din bank.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 5 december-19 december 2022

Pris per aktie: 13,40 SEK per aktie

Handel med teckningsoptioner: Till och med 15 december 2022

Likviddag: 19 december 2022

Handelsplats: First North Stockholm

Emissionsdokument

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).