Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

CS Medica A/S

17 aug - 31 aug 2021IPO

CS Medica A/S är ett danskt medicinskt bolag som grundades 2011.

Bolaget har åtagit sig att utveckla, tillverka, och kommersialisera receptfria (OTC) produkter för medicintekniska produkter och kosmetika som innehåller cannabinoider (som CBD, CBG och CBN). Bolaget fokuserar för närvarande på 20 produkter som innehåller cannabidiol (CBD) för autoimmuna sjukdomar såsom behandling av psoriasis, artrit och stressrelaterade symtom såsom håravfall.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 17 augusti - 31 augusti 2021

Teckningskurs: 38,50 DKK per unit

Minsta teckningspost: 120 units motsvarande 4 620,00 DKK

Emissionsvolym: 18 033 400,00 DKK

Värdering (pre-money): 61,6 MDKK

Planerad första dag för handel: 14 september 2021

Unit: En (1) unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1

TO 1: En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1-15 juli 2022 till ett pris om 9,30 DKK per aktie.

ISIN-koder: Temporär ISIN-kod ("BTU"): DK0061669975 Permanent ISIN-kod aktien: DK0061668225 Permanent ISIN-kod teckningsoptionen: DK0061668308

Teckning av units i bolagets IPO ska ske genom din bank.

Svenska investerare kan teckna genom Avanza eller Nordnet på följande länkar:

Teckning via Avanza: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1629108612160.html

Teckning via Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/122522

Danska investerare kan teckna genom Nordnet, Nordea och Arbejdernas Landsbank.

Emissionsdokument

  Prospectus Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).