Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

DanCann Pharma A/S

Tillbaka till alla uppdrag

DanCann Pharma A/S

16 maj - 31 maj 2023Optionsinlösen TO 2

DanCann Pharma grundades 2018 och är ett danskt läkemedelsbioteknikbolag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoida läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden. Bolaget tillverkar och distribuerar receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel (OTC), främst fokuserade på smärtpatienter med alternativa behov och hantering av sin sjukdom, täckta av det danska pilotprogrammet för medicinsk cannabis.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid : 16 maj - 31 maj 2023

Pris per aktie : 0,36 DKK

Handel med teckningsoptioner : 16 maj - 29 maj 2023

Erbjudandets omfattning : 21 927 810 aktier

Likviddag : 31 maj 2023

Handelsplats : Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare : Corpura Fondkommission AB

Emissionsdokument

  Tegningsformular TO 2

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).