Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Ekobryggeriet i Sverige AB

Tillbaka till alla uppdrag

Ekobryggeriet i Sverige AB

9 jun - 7 jul 2020Nyemission av aktier (onoterat)

Ekobryggeriet lanserades våren 2017 och erbjuder ekologisk premiumtonic. Det är viktigt för bolaget att visa världen ett hållbart och ekologiskt sätt att producera tonic av högsta kvalitet. Ekobryggeriets tonic produceras på Österlen i Sverige och innehåller endast ekologiskt socker, naturliga aromer, kolsyrat vatten och citronsyra som surhetsreglerande medel. Bolagets sortiment finns listade på alla Sveriges stora kedjor inom dagligvaruhandeln och förra året växte de med 107%. Ekobryggeriet är ett dotterbolag till The Nordic Soda Company AB. Bolaget finns listade på alla Sveriges stora kedjor inom dagligvaruhandeln. På ICA, som är den enskilt största aktören inom dagligvaruhandeln, står bolaget för cirka 40 procent av marknaden för premiumtonic. Läs mer på https://ekobryggeriet.se/storst/

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 9 juni - 7 juli 2020

Teckningskurs: 50 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 30 aktier (motsvarande 1 500 SEK)

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 240 000 aktier, motsvarande 12 MSEK

Värdering pre-money: 60 MSEK

Likviddag: I samband med teckning, senast den 7 juli 2020

Tilldelning: Först till kvarn

”När man är stark måste man vara snäll, det är sedan gammalt. Och förutom att driva ett framgångsrikt företag vill vi hitta nya sätt att ge tillbaka till världen. I och med det har vi skapat devisen ”A THIRD TO THE WORLD”. Det betyder att vi ger en tredjedel av bolagets vinster till miljön eller människor som behöver hjälp. För oss är det en självklarhet att vi som företagare måste ta ett större ansvar för att ha en värld kvar att tjäna pengar i. För tillfället bygger vi en skola Kawangware. Självklart vill vi tjäna pengar, men inte till vilket pris som helst. Vi ser det som framtidens företagande!

Vi älskar idén på att våra konsumenter är med och äger Ekobryggeriet tillsammans med oss, det skapar en gemenskap som vi tror på. Vi ser också att vi har lyckats göra oss till marknadsledare på dagligvaruhandeln i Sverige och är övertygade om att vi kan göra samma resa på fler marknader om vi är fler som satsar tillsammans”

Emissionsdokument

 

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).