Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

FSport

3 okt - 14 okt 2022Optionsinlösen

Fsport AB (publ) är ett innovativt svenskt spelplattformsbolag med medieverksamhet och verkar inom segmentet Daily Fantasy Sports. Bolaget skapar och levererar rättvisa och genuint underhållande sportspel på en egenutvecklad plattform, som utvecklats med spelaren i centrum. Ett FSport-spel är alltid utmanande och designat för att användas i mobilen.

FSport har svensk spellicens utfärdad av Spelinspektionen.

Bolagets spelformat Daily Fantasy Sports (“DFS”), är en spelform som varit oerhört populär i USA i över 15 år, men hittade först till Europa för bara några år sen. DFS går ut på att deltagare i spelet tar ut “fantasilag” med verkliga sportutövare vars faktiska prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 3 oktober- 14 oktober 2022

Pris per aktie: 5,50 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 12 oktober 2022

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Emissionsdokument

  Anmälningssedel

  Subscription form

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).