Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Fuud AB

9 jun - 23 jun 2022Företrädesemission

Fuud är en svensk koncern verksam inom livsmedelsbranschen.

Bolaget marknadsför och säljer funktionella livsmedel och har störst verksamhet inom Norden. I bolagets portfölj finns en rad olika varumärken i olika kategorier, till exempel funktionella drycker, kosttillskott, juicer och hälsosamt godis. Bolaget hette tidigare Frill Holding. Fuud grundades år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 3 juni 2022

Teckningstid: 9 juni - 23 juni 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

Teckningskurs: 1,84 SEK /unit

Erbjudandets omfattning: Företrädsemissionen omfattar högst 42 431 117 units, vilket motsvarar cirka 78,1 MSEK före emissionskostnader

Handel med uniträtter: 9 juni - 20 juni 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Redeye AB

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).