Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Greengold Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Greengold Group AB

20 dec - 1 jan 2021Riktad emission

GreenGold Group AB:s mål är att erbjuda en defensiv och grön investering genom långsiktigt hållbara och lönsamma skogsägarskap, som levererar förutsägbara riskanpassade avkastningar över tid.

Läs mer på bolagets hemsida


Emissionsdokument

Disclaimer

Värdepappren i erbjudandet är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag är bosatt och befinner mig i Sverige.