Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Invent Medic Sweden AB

Tillbaka till alla uppdrag

Invent Medic Sweden AB

22 okt - 5 nov 2021Företrädesemission

Invent Medic är ett svenskt Fem Tech-bolag som arbetar med att förbättra livskvalitén och underlätta vardagen för kvinnor världen över genom att tillhandahålla innovativa produkter för ett enkelt och tryggt vardagsbruk. I Invent Medics produktportfölj finns Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens, tillgängligt i elva europeiska länder, samt en förvärvad och vidareutvecklad menskopp med planerad marknadsintroduktion under slutet av 2021.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 22 oktober - 5 november 2021

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie

Erbjudandets omfattning: Företrädesemission av högst 12 074 701 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 24,1 MSEK.

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 oktober 2021 erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Västra Hamnen Corporate Finance

Teckna direkt hos Nordnet här.

Teckna direkt hos Avanza här.