Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Katalysen Ventures AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Katalysen Ventures AB (publ)

25 mar - 10 apr 2022IPO

Katalysen Ventures grundades 2015. Katalysen skiljer sig från traditionella investerare genom att bidra med mer än bara kapital, de tillhandahåller även expertis från ett starkt team av passionerade medarbetare samt tillgång till unika möjligheter genom ett engagerat nätverk.

Deras investeringsprocess består av fyra steg: Aktivt partnerskap formas, expertis investeras, kapital investeras och slutligen avslutas partnerskapet eller så förnyas det.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 25 mars 2022 - 10 april 2022

Kurs: 46,00 SEK per aktie

Minsta anmälningspost: 100 aktier vilket motsvarar 4600,00 SEK

Emissionvolym: Maximalt 239 130 aktier vilket motsvarar ca 11 MSEK

Värdering (pre-money): Ca 234 MSEK

Planerad första dag för handel: 20 april 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Anmäl direkt via Norndet här.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).