Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Kiliaro AB

23 aug - 6 sep 2021IPO

Kiliaro AB utvecklar och marknadsför en digital social plattform för delning och lagring av foto och video.

I takt med ökad digitalisering använder allt fler sin mobiltelefon för att fota och spela in video, och därmed ökar enligt Bolaget också behoven av digitala tjänster som är anpassade för delning och organisering av privatpersoners bildgallerier. Kiliaro fokserar på segmentet privatkonsumenter och har byggt upp en bildgalleriapplikation där användaren automatiskt kan dela, ta del av och interagera med andra användares foton och videos utifrån egna önskemål. Bolaget bedömer att tjänsten är unik då ingen annan aktör erbjuder kombinationen av automatisk delning, socialisering kring innehåll direkt från bildgalleriet, obegränsat lagringsutrymme samt högt integritetsskydd.

Bolagets vision är att bli det perfekta hemmet för användarens minnen, med målsättningen att skapa nästa generationens bildgalleriapp. Kiliaro har idag runt 10 000 användare, varav cirka 3000 betalande användare. Dessa har framförallt genererats genom samarbeten med Tele2 Sverige och Tele2 Estland.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 23 aug - 6 september 2021

Kurs: 26,40 SEK/unit

Minsta anmälningspost: 220 units motsvarande 5808,00 SEK

Unit: En unit innehåller fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1

TO 1: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 tll och med den 26 september 2022.

Emissionsvolym: 20 768 642,00 SEK

Värdering (pre-money): 37,7 MSEK

Planerad första dag för handel: 17 september 2021

För att anmäla förvärv av units behöver du kontakta din bank och göra anmälan via dem. Kontakta oss om de inte kan hjälpa dig att genomföra din anmälan.

Nedan banker kan hjälpa dig att genomföra anmälan om förvärv av units:

  • Anmäl förvärv avUnits via Avanza här.
  • Anmäl förvärv avUnits via Nordnet här.

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

Videopresentation

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).