Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Loyal Solutions A/S

Tillbaka till alla uppdrag

Loyal Solutions A/S

4 maj - 25 maj 2022Optionsinlösen

Loyal Solutions A/S

Loyal Solutions grundades 2009 och levererar den marknadsledande SaaS-plattformen LoyalTFacts®, som gör det möjligt för Bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. LoyalTfacts® är lätt att ansluta till bolags befintliga tjänster och system och är därför inte begränsat till en viss typ av bransch. Bolaget erbjuder också fullständiga outsourcingalternativ, vilket gör implementeringen av ett komplett lojalitetsprogram sömlöst och enkelt för kunderna. LoyalTfacts® är i realtid integrerat med de tre stora betalningsleverantörerna Visa, Mastercard och American Express och kan därmed nå miljarder av potentiella användare.

Majoriteten av Bolagets kunder är stora globala varumärken som verkar i olika branscher globalt, inkl. SAS EuroBonus (cirka fem miljoner medlemmar), Etihad Airways Group (mer än tio miljoner medlemmar), Accor Hotel Group (cirka 72 miljoner medlemmar) och en av Danmarks ledande banker, Jyske Bank. Loyal Solutions har en attraktiv och skalbar affärsmodell bestående av årliga återkommande intäkter med minimumgarantier, kombinerat med installations-/implementeringsavgifter och ytterligare intäkter från kundspecifika utvecklingar.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 maj - 25 maj 2022

Pris per aktie: 24,00 SEK

Handel med teckningsoptioner: 4 maj - 23 maj 2022

Erbjudandets omfattning: Det finns 1 333 332 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har rätt att teckna en (1) ny aktie i Loyal Solutions

Likviddag: 25 maj 2022

Handelsplats: Nasdaq First North Stockholm

Finansiella rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).