Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Lyckegård Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Lyckegård Group AB

20 jan - 3 feb 2022IPO

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad.

Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

 

 

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 20 januari - 3 februari 2022

Kurs: 5,95 SEK

Minsta anmälningspost: 1 010 aktier vilket motsvarar 6 009,50 SEK

Emissionsvolym: 5 445 360 aktier motsvarande 32 399 892,00 SEK

Värdering (pre-money): 59 916 500 SEK

Planerad första dag för handel: 21 februari 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Anmälan om förvärv av aktier ska ske via din bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer.

Teckna aktier via Nordnet här

Teckna aktier via Avanza här

 

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).