Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Newbury Pharmaceuticals AB

Tillbaka till alla uppdrag

Newbury Pharmaceuticals AB

7 dec - 7 dec 2020Anslutning till Euroclear

Newbury Pharmaceuticals AB grundades 2018 av Karl Karlsson och är ett bolag som erbjuder en produktportfölj av generika- och specialläkemedel för utvalda marknader. Bolaget har kontor både i Lund, Sverige samt i Lugano, Schweiz och är certifierat av Swiss Medic.

Läs mer på bolagets webbsida


Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut åt Newbury Pharmaceuticals AB i samband med deras anslutning till Euroclear Sweden AB och deras nu påbörjade resa som ett avstämningsbolag. Detta innebär bland annat att deras aktier nu är digitala och aktieboken hanteras av Euroclear Sweden AB.

Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).