Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Northern CapSek Ventures AB

Tillbaka till alla uppdrag

Northern CapSek Ventures AB Teckna här

7 mar - 21 mar 2023Företrädesemission

Teckning av nya aktier i Northern CapSek Ventures AB

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Avanza? Teckna då aktier på Avanzas hemsida här

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Nordnet? Teckna då aktier på Nordnets hemsida här

Teckning med stöd av rätter 

Anmälan om teckning av värdepapper med företräde kan göras genom Nordic Issuing om innehavet av rätter är registrerade på ett VP-konto/Servicekonto (000X XXX XXXX). Om du har en depå/ISK/Kapitalförsäkring behöver du kontakta din bank/förvaltare för att teckna.  

Teckning utan stöd av rätter 

Teckning utan stöd av rätter kan ske via Nordic Issuing eller via din bank.  

Om du ansökt om teckning med stöd av rätter kan du komma att ges förtur även för teckning utan stöd av rätter. För att kunna ta del av eventuell förtur är det viktigt att din anmälan sker på samma konto som du tecknat med företräde (har din teckning med förtärde registrerats via din bank behöver du teckna utan företräde via din bank för att ta del av förturen). 

 

Det här händer efter teckningstiden 

Vid tilldelning utan företräde av rätter kommer en avräkningsnota att skickas ut via e-post med inbetalningsuppgifter. Observera att vi inte informerar investerare som inte har fått tilldelning. När vi har mottagit likviden kommer vi att leverera BTA till dig som kommer att omvandlas till aktier när emissionen är registrerad på Bolagsverket. Registreringen på Bolagsverket är beroende på myndighetens handläggningstid och kan därmed variera i tid.  

 

Skapa ett konto hos Nordic Issuing och skicka in en anmälan 

  1. Gå in via https://minasidor.nordic-issuing.se/ och klicka på ”Skapa konto” (om du redan har ett konto kan du logga in med E-legitimation och anmäla dig via erbjudandet). 
  1. Välj om du vill skapa ett konto för dig som privatperson eller för ett bolag och fyll i din information. 
  1. Signera med E-legitimation. Du kommer nu att bli ombedd att fylla i en KYC-blankett som vi är skyldiga att inhämta enligt penningtvättslagen.  
  1. För att teckna dig i emissionen går du till ”Erbjudande” och klickar på ”Visa” vid aktuellt erbjudande. 
  1. Fyll i hur många värdepapper du vill teckna och övrig information som efterfrågas. Tex depånummer.  
  1. Slutför 

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 3 mars 2023

Teckningstid: 7 mars - 21 mars 2023

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 3 mars 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Teckningskurs: 1,01 SEK per stamaktie

Erbjudandets omfattning: Högst 9 456 396 aktier vilket motsvarar ca 9,55 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader

Handel med teckningsrätter: 7 mars - 16 mars 2023

Marknadsplats: Nordic SME Sweden

Teckna här

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).