Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Polymer Factory Sweden AB

Tillbaka till alla uppdrag

Polymer Factory Sweden AB

24 feb - 17 mar 2022Optionsinlösen

Polymer Factory Sweden AB

Polymer Factory grundades 2006 vid Kungliga Tekniska Högskolan och dess styrelse och VD har varit avgörande för att driva dendritisk nanoteknologiforskning till kommersialisering i nästan 15 år – expertis som har överförts till företagets produkter. Med utgångspunkt i många års spetsforskning inom området har Polymer Factory idag, enligt styrelsens bedömning, världens största produktportfölj av dendritiska material med kunder allt från BigPharma, MedTech- och BioTech-företag till forskningsintensiva institut och akademiska forskargrupper. Polymer Factory har också använt företagets stora kunskap och expertis för att utveckla en patenterad kalibreringsteknologi, kallad SpheriCal®, speciellt designad för masspektrometri (MS)-instrument.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 februari - 17 mars 2022

Teckningskurs: 9,10 SEK

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 15 mars 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance AB

Emissionsdokument

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).