Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Polymer Factory Sweden AB

Tillbaka till alla uppdrag

Polymer Factory Sweden AB

25 feb - 11 mar 2021IPO

Polymer Factory grundades 2006 vid KTH Royal Institute of Technology och dess styrelse och VD har varit väsentliga för att driva dendritisk nanoteknikforskning till kommersialisering i nästan 15 år – expertis som har överförts till företagets produkter. Framväxande av många års banbrytande forskning inom området har Polymer Factory idag, enligt styrelsens bedömning, världens största produktportfölj av dendritiska material med kunder från BigPharma, MedTech- och BioTech-företag till forskningsintensiva institut och akademiska forskargrupper. Polymer Factory har också använt företagets stora kunskap och expertis för att utveckla en patenterad kalibreringsteknik med namnet SpheriCal®, speciellt utformad för masspektrometri-instrument (MS).

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 februari - 11 mars 2021

Teckningskurs: 22,80 SEK per unit

Villkor: Varje unit består av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption av serie TO 1

Minsta teckningspost: 240 units (motsvarande 5 472,00)

Emissionsvolym: Cirka 13 MSEK (före emissionskostnader på cirka 1,28 MSEK)

Antal aktier innan emissionen av units: 5 155 000 aktier

Värdering (pre-money): Cirka 39,2 MSEK

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6,5 MSEK (inklusive brygglån och kompensation för brygglån)

ISIN-kod för aktien: SE0015244470

Förväntad första dag för handel på Spotlight Stock Market: 7 april 2021