Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Polynom Investment AB

Tillbaka till alla uppdrag

Polynom Investment AB

25 apr - 20 maj 2022Emission av B-aktier

Polynom är ett investmentbolag. Bolaget ska i huvudsak genomföra investeringar som har en hög avkastningspotential i förhållande till risken.

Polynoms huvudsakliga verksamhet består i att genomföra långsiktiga investeringar där majoriteten ska ha en hög avkastningspotential och en hanterbar risk. Polynom Investment är ett internationellt investmentbolag som investerar i scaleups i Sverige och Europa med syfte för att göra småsparare vardagsrika och samhället bättre över en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15 %.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 25 april - 20 maj 2022

Kurs: 291,00 SEK per B-aktie

Minsta anmälningspost: 180 B-aktier vilket motsvarar 52 380,00 SEK

Emissionsvolym: Max 687 285 B-aktier vilket motsvarar ca 200MSEK

Emissionsdokument

  Prospekt Penningtvättsblankett (AML)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).