Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Prostatype Genomics AB

Tillbaka till alla uppdrag

Prostatype Genomics AB

6 jul - 20 jul 2022Företrädesemission

Prostatype Genomics AB tillverkar, marknadsför och säljer det prognostiska gentestet Prostatype.

Genom att ge en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet hjälper Prostatype läkare och patienter att fatta korrekta behandlingsbeslut. Över- och underbehandling av prostatacancer kan minimeras, livskvaliteten för patienten förbättras och pengar kan sparas för sjukvården.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 30 juni 2022

Teckningstid: 6 juli - 20 juli 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 30 juni 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Trettiosju (37) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

Teckningskurs: 55,10 SEK per unit

Erbjudandets omfattning: 408 205 units

Handel med uniträtter: 6 juli - 15 juli 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Teckna via Avanza här

Teckna via Nordnet här

Emissionsdokument

  Prospekt Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).