Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Prostatype Genomics AB

Tillbaka till alla uppdrag

Prostatype Genomics AB

9 mar - 30 mar 2023Optionsinlösen

Prostatype Genomics AB tillverkar, marknadsför och säljer det prognostiska gentestet Prostatype.

Genom att ge en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet hjälper Prostatype läkare och patienter att fatta korrekta behandlingsbeslut. Över- och underbehandling av prostatacancer kan minimeras, livskvaliteten för patienten förbättras och pengar kan sparas för sjukvården.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 9 mars - 30 mars 2023

Pris per aktie: 2,90 SEK

Handel med TO 2: Till och med den 28 mars 2023

Likviddag: 30 mars 2023

Handelsplats: First North Stockholm

Finansiella rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).