Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Prostatype Genomics AB

Tillbaka till alla uppdrag

Prostatype Genomics AB

27 jan - 17 feb 2022Optionsinlösen

Prostatype Genomics AB tillverkar, marknadsför och säljer det prognostiska gentestet Prostatype. Genom att ge en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet hjälper Prostatype läkare och patienter att fatta korrekta behandlingsbeslut. Över- och underbehandling av prostatacancer kan minimeras, livskvaliteten för patienten förbättras och pengar kan sparas för sjukvården.

Deras vision är att läkare och patienter, som konfronteras med diagnosen prostatacancer, ska ha fullt förtroende för sina behandlingsbeslut.

Prostatype Genomics uppdrag är att göra skillnad i prostatacancerpatienters liv genom upptäckt och kommersialisering av transformativa tester för att vägleda behandlingsbeslut. De kan därmed öka livskvaliteten och tryggheten för patienterna och samtidigt sänka sjukvårdskostnaderna. Prostatype Genomics kommer att uppnå detta genom att göra Prostatype till det globala testsystemet för nydiagnostiserade patienter med prostatacancer.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 27 januari- 17 februari 2022

Pris per aktie: 10,90 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 15 februari 2022

Likviddag: 17 februari 2022

Handelsplats: First North Stockholm

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Emissionsdokument

  Anmälningssedel Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).