Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

SAV Winery AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

SAV Winery AB (publ)

14 sep - 19 okt 2020Nyemission av aktier (onoterat)

SAV Winery AB (publ) tillverkar ett vin, SAV 1785, på bara ekologiska ingredienser med hjälp av björksav från den orörda naturen i norra Skandinavien. Deras vision är att placera SAV på kartan över världens distrikt av mousserande viner.

”För ett par år sedan identifierade ett antal vänner och entreprenörer en möjlighet att göra något unikt i vinvärlden. Vi visste att det försök hade gjorts tidigare, men med ganska dåligt resultat, så något måste göras annorlunda den här gången.

Tidigt insåg vi den viktigaste faktorn för att lyckas – kunskap! För att kunna tillverka ett riktigt bra vin så behövde vi någon som var specialist inom området och som kunde vägleda oss mot målet. Vi kontaktade Lars Torstensson och fick honom att vara med i vårt projekt. Med den tryggheten kunde vi påbörja tillverkningen.

Den näst viktigaste faktorn var volym. Om vi skulle kunna nå våra mål och visioner så behövde vi rätt förutsättningar för att nå ut på alla marknader. Fabriken i Östersund är dimensionerad för upp mot en miljon flaskor per år.”

Bolaget finns på Spotlight Stock Markets Go Public lista som förbereder bolag som står inför en notering.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 sep - 19 okt 2020

Teckningskurs: 700 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 3 aktier (motsvarande 2 100 SEK)

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 14 300 aktier, motsvarande cirka 10 MSEK

Värdering pre-money: cirka 41 MSEK

Likviddag: Sker i samband med teckning, senast den 19 oktober 2020

Tilldelning: Först till kvarn

”Vi såg en möjlighet att tillverka ett vin på en unik råvara, björksav direkt från naturen, och på ett hållbart sätt nyttja vårt Skandinaviska arv”

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).