Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Sensor Alarm Norden AB

Tillbaka till alla uppdrag

Sensor Alarm Norden AB

31 aug - 14 sep 2022Optionsinlösen

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har i dagsläget över 2 000 betalande kunder.

Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 31 augusti - 14 september 2022

Pris per aktie: 0,45 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 12 september 2022

Erbjudandets omfattning: Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenkurs tillförs bolaget cirka 4,6 MSEK

Likviddag: 14 september 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).