Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Spotlight Group AB

Tillbaka till alla uppdrag

Spotlight Group AB Teckna aktier här

29 dec - 12 jan 2023Företrädesemission

Såhär gör du

Teckning av nya aktier med företrädesrätt i Spotlight Group AB

Har du ett VP-konto? Då kan du teckna nya aktier med företrädesrätt på Nordic Issuings plattform: minasidor.nordic-issuing.se 

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Avanza? Då kan du teckna nya aktier med företrädesrätt på Avanzas hemsida här

Har du ett AF-konto/ISK/KF hos Nordnet? Då kan du teckna nya aktier med företrädesrätt på  Nordnets hemsida här

Har du ett depåkonto/ISK/KF hos en annan bank? Kontakta din bank för att genomföra teckningen via dem. Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din bankrådgivare eller kundservice.

Teckning via Nordic Issuing med och utan företrädesrätt

Om du har ett VP-konto (börjar på tre nollor och består av tolv siffror) eller önskar teckna aktier utan företrädesrätt gör du såhär:

  1. Gå in på https://minasidor.nordic-issuing.se/. Logga in om du redan har ett konto och gå sedan till punkt fyra nedan, alternativt tryck på ”skapa konto”.
  2. Skapa konto: Välj om du vill skapa en profil för dig privat eller för ditt bolag. Ange sedan personnummer alternativt organisationsnummer. Ange även din emailadress. Välj slutligen ”BankID” och tryck ”signera”.
  3. Nu har du skapat ett konto!
  4. Gå in under fliken ”erbjudanden” och tryck på ”visa” till höger om det bolag som du önskar teckna värdepapper i.
  5. För att ange vilket konto du önskar leveransen av värdepapper, tryck ”lägg till konto”. När du lagt till och/eller valt konto, ange det antal värdepapper du önskar teckna.
  6. För att teckna i våra erbjudanden behöver du fylla i ett KYC-formulär (Know Your Customer). Vi som värdepappersbolag är skyldiga att uppnå kundkännedom för de kunder som tecknar via oss enligt penningtvättslagen.
  7. Har du frågor eller stöter på problem? Tveka inte att kontakta oss på 040-632 00 20 eller info@nordic-issuing.se.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 27 december 2022

Teckningstid: 29 december 2022- 12 januari 2023

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 december 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Bolaget.

Teckningskurs: 25,00 SEK

Handel med teckningsrätter: 29 december 2022- 9 januari 2023

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Emissionslikvid: cirka 17,6 MSEK

Handel med BTA: Från den 29 december fram tills att emissionen registrerats på Bolagsverket

Förväntat datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 13 januari

Teckna aktier här

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).