Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Twiik AB

22 apr - 6 maj 2021IPO

Twiik är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som hålls levande. Det finns program och enskilda pass inom allt från kost och träning till program som fokuserar på stress, sömn och meditation. Antalet tränare och program ökar kontinuerligt. Den digitala tekniken tillåter en enskild tränare eller ett gym att ta hand om ett stort antal personer samtidigt, vilket möjliggör lägre priser och därmed kan tränarledd träning nå helt nya målgrupper och kundsegment.

För att anmäla intresse om förvärv i Twiik AB’s IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing för information om hur du kan gå till väga.

Via följande banker kan du anmäla intresse om förvärv:

Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/118905

Avanza: https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1619089346518.html

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsstid: 22 april – 6 maj 2021. Anmälan sker via din bank.

Erbjudandepris: 24,40 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 är vederlagsfria.

Minsta förvärv: 250 units (motsvarande 6 100,00 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt högst cirka 16 MSEK, samt ytterligare högst cirka 5,2 MSEK via TO 1.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 MSEK) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier före emission: 4 081 200 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 24,9 MSEK.

Planerad första dag för handel: 19 maj 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0015797352.

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser