Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Uequity One AB

27 okt - 2 nov 2020Kapitalandelslån

Uequity One AB är en Venture Capital-fond inriktad på att stötta framgångsrika entreprenörer för att tillsammans bygga värdefulla bolag.

Uequity bildades som ett verktyg för en grupp entreprenörer att poola sina kompetenser, resurser och framförallt investeringar för att tillsammans investera i intressanta och spännande onoterade företag.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 27 oktober - 2 november 2020

Teckningskurs: 10 000 SEK per kapitalandelslån

Minsta post: 10 kapitalandelslån (motsvarande 100 000 SEK)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).