Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK/EUR

Tillbaka till alla uppdrag

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK/EUR

24 apr - 28 apr 2023IPO

Virtune Crypto Top 10 Index ETP (VTOP10) är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) designad för att erbjuda investerare ett säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot upp till tio ledande kryptovalutor godkända av Nasdaq. Produkten gör det möjligt för investerare att enkelt få tillgång till en diversifierad kryptoportfölj med utökad säkerhet genom institutionella förvaringslösningar.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Produkt SEK: Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK

Produkt EUR: Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR

Första dag för handel: 10 maj 2023

Marknadsplats: Nasdaq Stockholm

Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).