Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Vultus AB

21 apr - 5 maj 2022IPO

Vultus är ledande inom precisions jordbruksteknologier. De är ett team av experter som med decennier av erfarenhet har utvecklat vägledning och övervakning för dosering av kvävegödselmedel. Vultus grundades 2016 för att erbjuda drönarövervakning av grödornas hälsa. De insåg snabbt att drönare inte skulle erbjuda den skalmöjlighet som krävdes för att möta deras globala ambitioner. Istället började dem undersöka huruvida satellitdata kunde ge en god insikt över grödors hälsa och gödselbehov. Genom att analysera spektrat hos grödornas egenskaper med hjälp av fjärranalysteknik från satelliter lyckades Vultus. Idag samarbetar dem med internationella mjukvaruplattformar för att tillgodose miljoner av jordbrukshektar världen över med insikter.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 21 april 2022 - 5 mars 2022

Kurs: 11,60 SEK per unit

Minsta anmälningspost: 400 units motsvarande 4 640,00 SEK

Unit: En (1) unit består av två (2) aktier, och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna är vederlagsfira. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Maximalt 951 486 units vilket motsvarar ca 11,03 MSEK

Värdering (pre-money): Ca 15 MSEK

Planerad första dag för handel: 20 maj 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiell rådgivare: Sedermera Corporate Finance

Anmäl direkt via Avanza här.

Anmäl direkt via Nordnet här.

Emissionsdokument

  Memorandum Teaser

  Teaser (Eng)

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).