Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Xspray Pharma AB

Tillbaka till alla uppdrag

Xspray Pharma AB

16 nov - 30 nov 2023Optionsinlösen TO 5

Teckning av aktier  

Teckning av värdepapper ska ske genom din bank/förvaltare om du har dina teckningsoptioner registrerade på en depå/kapitalförsäkring/ISK.  

Om ditt innehav av teckningsoptioner är registrerat på ett VP/servicekonto (000X XXX XXXX) behöver du göra din teckning via Nordic Issuing.
Vänligen fyll i anmälningssedeln som du finner till höger i bild och mejla in till info@nordic-issuing.se  

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16 - 30 november 2023

Pris per aktie: 40,00 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med den 28 november 2023

Likviddag: 30 november 2023

Handelsplats: Nasdaq Small Cap Stockholm

Finasiell rådgivare: Pareto Securities och Zonda Partners

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).