Nordic Issuing

Solves your issues

Nyheter

Nordic Issuing inleder samarbete med Katalysen Ventures

Nordic Issuing har inlett ett samarbete med Katalysen Ventures avseende emissionstjänster och projektledning. Samarbetet syftar till att Nordic Issuing ska tillhandahålla sina tjänster för Katalysens portföljbolag när dessa genomför pre-IPOs och IPOs.

Katalysen Ventures är ett svenskt investeringsbolag, eller en så kallad ”Venture Developer”. Verksamheten går ut på att investera kunskap, tid och kapital i kundbolag i tidiga skeden.

Kommentar från Nordic Issuings VD Ida Nordehammar:
”Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Katalysen och att få möjligheten att tillhandahålla våra tjänster till Katalysens portföljbolag. Samarbetet ligger helt i linje med Nordic Issuings målsättningar som bland annat är att hjälpa tillväxtbolag anskaffa kapital på ett kostnadseffektivt sätt”.