Nordic Issuing

Solves your issues

Nyheter

Nyheter i Euroclear Sweden AB

Från och med den 1 mars 2021 kommer handel med teckningsrätter och uniträtter att avslutas tre bankdagar innan teckningstiden i en företrädesemission avslutas, till skillnad från tidigare två dagar. Detta gäller för bolag som genomför bolagshändelser som har sin avstämningsdag från och med den 1 mars 2021 där avvecklingen sker i Euroclear Sweden AB.