Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Amniotics AB

5 maj - 19 maj 2022Optionsinlösen

Vänligen notera att teckningsoptionerna för närvarande är krafigt out of the money.

Amniotics AB skapades ur upptäckten av en ny stamcellskälla i fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid det internationellt erkända Lunds Universitets stamcellscenter och sjukhus, är bolaget banbrytande för skörd och förökning av vävnadsspecifika mesenkymala stamceller (MSC).

Forskare och grundare av bolaget, barnläkaren Marcus Larsson, förlossningsläkaren Andreas Herbst och stamcellsspecialisten Niels-Bjarne Woods upptäckte en ny typ av stamceller i fostervatten som har unika egenskaper för applikationer inom regenerativ medicin. Deras vision är att bidra till en framgångsrik behandling av sjukdomar genom att tillhandahålla de bästa stamcellerna för medicinska tillämpningar.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 5 maj - 19 maj 2022

Handel med TO 1: 5 maj - 17 maj 2022

Teckningskurs: 23,50 SEK

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Emissionsdokument

  Anmälningssedel