Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

DalsSpira Mejeri AB

Tillbaka till alla uppdrag

DalsSpira Mejeri AB

23 aug - 7 sep 2021Företrädesemission

Dalsspira mejeri ligger i Dalsland, närmare bestämt Färgelanda, och tillverkar mjölkprodukter med omtanke för djuren som levererar mjölken och naturen som gör detta möjligt.

Mejeriet startades av Carina år 2001 som ett litet gårdsmejeri där hon hade egna getter och försäljning av mjölk och ost hemma på gården. Utveckling framåt har varit en hjärtefråga och idag är Dalsspira Sveriges första börsnoterade mejeri. Familjekänslan och omtanken för djuren är fortsatt lika stark nu några år senare när Carina lämnat över driften till dottern Malin.

Deras vision är att det ska vara lönsamt för deras bönder att bedriva en svensk mjölkproduktion som bidrar till att behålla våra öppna landskap och arbetstillfällen på landsbygden. Dessutom vill de med deras produkter ge ett löfte till deras konsumenter om god djurhållning och produkternas svenska ursprung.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 23 augusti – 7 september 2021

Avstämningsdag: 18 augusti 2021

Företrädesrätt: Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje (1) befintlig aktie erhåller en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en (1) unit, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption.

Teckningskurs: 2,00 SEK per unit

Teckningsoptioner: Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att under perioden 21 mars – 5 april 2022 teckna en (1) aktie där teckningskursen sätts till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1 mars – 14 mars 2022.

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).