Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

EQL Pharma AB

25 apr - 16 maj 2023Offentligt uppköpserbjudande

EQL Pharma AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna (TO 1) i Sensidose Aktiebolag. För mer information om erbjudandet, se erbjudandehandlingen alternativt läs mer på EQL Pharmas hemsida på länken nedan.

Läs mer om erbjudandet här


Erbjudandet i sammandrag

Acceptperiod: 25 april - 16 maj 2023

Erbjudandepris: 8,40 kr per aktie och 0,50 kr per TO 1

Utbetalning av vederlag: Sker omkring den 24 maj